Logen Quintus Hjemmeside

Druideordenen

Druideordenens formål!

Ordenens formål er at højne brødrenes etiske og moralske indstilling.

Denne opgave søger ordenen at opfylde ved at foreholde brødrene den druidiske lære, hvis almengyldige leveregler skal tjene til at øge forståelse af broderkærlighed. Denne skal fortrinsvis give sig udtryk i brødrenes indbyrdes omgang og omsorg.

Virkeliggørelsen af ordenens grundsætninger skal også tjene formål uden for ordenens rammer.

Det er en af ordenens grundsætninger at fremelske et harmonisk forhold mellem brødrene uanset disses religiøse eller politiske anskuelse. Emner af politisk karakter kan ikke gøres til genstand for diskussion på noget logemøde.

Hvad er en druideloge?


En druideloge er en forsamling af mænd, kaldet druider, der sammen med loger i Danmark er organiseret i Den Forenede Gamle Druideorden (FGDO).

Man mødes fra slut august/begyndelsen september til slut april/begyndelsen maj. Der afholdes ca 20 møder i grundlogen. Man mødes på samme ugedag hver anden uge, normalt fra kl. 19:00 til kl. 23:00. For at få det fulde udbytte af logelivet og for egen skyld, er det vigtigt, at man deltager i møderne hver gang.

Principielt betragtes et medlemsskab af druideordenen som livsvarigt, der er dog muligheder fra at udtræde.

Druidebroder ?


Såfremt man ønsker at blive medlem af en druideloge, skal man anbefales af en druidebroder. Man kan også kontakte en druideloge, der derefter vil foretage det fornødne.

For at blive optaget kræves det, at man er mand, fyldt 25 år og i øvrigt har en pletfri fortid.

Når en druideloge har modtaget en ansøgning, vil oplysningerne blive efterprøvet og behandles meget fortroligt. Såfremt ansøgeren opfylder betingelserne, vil han blive besøgt af to logebrødre fra den loge, hvori han søger optagelse.

Formålet med besøget er at sikre sig, at ansøgeren er informeret om, hvad det koster at være logebroder, samt give evt. suplerende oplysninger inden for det, som kan oplyses før optagelsen.

I løbet af en sæson er der flere sammenkomster, hvori vore hustruer/samlever deltager. Der er utallige eksempler på livslange venskaber mellem brøderne og deres hustruer i druideordenen, også på tværs af logerne.