Logen Quintus Hjemmeside

Indlæg i Lunden

Husk at jeres indlæg skal være klar mindst mødet før
så i evt. kan overtage ved frafald. 
 
Husk, at meddele den broder der skal holde indlæg efter dig, hvis du ikke kommer den dag du skal holde indlæg, så broderen kan afholde i stedet for dig.      

Indlæg i lunden

SPØRG Under Ærk