Logen Quintus Hjemmeside

Logens nyheder

HUSK
   

SE UDSENDTE POGRAM

-----¤¤¤¤¤-----

Hvem der holder indlæg

Spørg Under Ærk


-----¤¤¤¤¤-----

Husk påklædning til FESTLOGE og HØJTIDSLOGE er:
K/H,  for 1, 2 og 3 gr. brødre SM, for ROÆ Ridderdragt

Alm. mødeaften SM eller M/T

----¤¤¤¤¤-----

Alle brødre i Quintus er fast tilmeldt til brodermåltidet.
HUSK at melde afbud.
Senest søndag før mødedagen til br. efterlogevært .
Brødre der ikke melder afbud (uden lovlig grund),
bliver afkrævet kuvertprisen ved næste møde


-----¤¤¤¤¤-----

HUSK
Druider Hjælper


Velgørenhed

Den Danske Druideordens Humanitære Fond 

Den Humanitære Fond, deltager økonomisk med bidrag til eks. forskning , humanitære opgaver, Julemærkehjemment osv. 

  Fonden har i dag en betydelig økonomisk størrelse.

-----¤¤¤¤¤-----

Indlæg i lunden
Se den speciale side

Husk
at meddele den broder
der skal holde indlæg efter dig,
hvis du ikke kommer den dag,
du skal holde indlæg,
så broderen kan afholde i stedet.