Logen Quintus Hjemmeside

Historie

HistorieVor tids Druideorden blev grundlagt i London i 1781 af den engelske gentelmand Henry Hurle.
På London-puppen "The Kings Arms" i Poland Street stiftede han en selskabelig forening, hvor man kunne samles i fred for datidens evindelige politiske og religiøse stridigheder.
Selskabet blev hurtig omdannet til en egentlig broderorden med de gamle druider som forbilled.
Mottoet var "United to Assist". På den tid fandtes intet socialt sikkerhedsnet, og idéen med Den Forenede Gamle Druideorden var da også af filantropisk art. Som samfundene har udviklet sig, og en stor del af den sociale velfær klares af det offentlige, er den del af arbejdet ikke mere hovedformålet.

Idéen om at danne en druidisk broderorden blev imidlertid fostret allerede i begyndelsen af 1700-tallet af den engelske fritænker og samfundskritiker John Toland. Han var af den opfattelse, at alle religiøse grupperinger skulle kunne samles under én druidisk paraply, og han fremlagde sine synspunkter og forslag til stiftelsen af en druidisk broderorden i 1717. I øvrigt på samme tidspunkt som den nuværende Frimurerbevægelse blev grundlagt.

Imidlertid døde John Toland fem år senere uden at opleve sine tanker og forslag realiseret. Men flere af hans idéer, bl.a. begrebet "relgiøs tolerance" lever videre i vor moderne tids Druideorden. En druidebroder udviser tolerance overfor alle religiøse retninger og politiske tilhørsforhold og blander sig ikke heri. Derimod tager han afstand fra indoktrinering og magtmisbrug, hvorfor agitation for bestemte politiske eller religiøse tilhørsforhold ikke hører hjemme i logen.

Når disse to kontroversielle emner, som igennem tiderne har været årsag til historiens største katastrofer, nedtones - så kan man istedet koncentrere sig om tilværelsens mere væsentlige ting: Brodersind, venskab og velgørenhed.

Ordenen fik hurtig stor udbredelse i engelsktalende lande. I USA stiftedes den første druideloge i 1830. I 1851 kom ordenen til Australien og lidt senere kom også New Zealand med. Fra USA kom ordenen i 1872 tilbage til Europa, hvor den første Tyske loge stiftedes i Berlin.
Fra Sverige, hvor ordenen i 1904 blev grundlagt i Malmö, kom den i 1921 til Danmark. Nu findes der også druider i Norge, Island, Finland og Schweiz.