Logen Quintus Hjemmeside

Lunden/Grader/Efterloge & Koster det noget m.m.

Druidernes Lund og grader

Oldtidens druider måtte holde deres møder om natten dybt inde i skoven og i stærkt bevogtede egelunde for at beskytte sig mod deres fjender som f.eks. romerne. Derfor kalder vi vor logelokale for "Lunden". Lunden er stadig et værn mod "fjenden", som i dag ikke er romerne men den "ydre verdens" stres og jag.

Et  logemøde i Lunden er en helt unik oplevelse. Lunden er afsondret fra det vi kalder den "ydre verden"! Her kan alle brødre slappe af fra hverdagens besværligheder og hengive sig til meditation, musik og samtidig opleve vore ritualers visdomsord. Opholdet i Lunden er en lise for sjælen, og man opnår fornyet styrke til at bevæge sig ud i den ydre verden igen.


At træde ind i Lunden er som at træde ind i en anden verden. Hverdagens problemer bliver med ét uendelig små, og man kan for en stund vende blikket indad og fordybe sig. Det ukendte bliver langsomt kendt og førhen uforståelige symboler får efterhånden mening og bliver til værdifuld viden, som kan bruges i hverdagens fortravlede liv.

Når en bror er blevet fortrolig med sin grads ritualer og symboler, er han moden til at blive indviet i ordenens næste grad. En ophøjelse til en ny grad er altid en stor og festlig begivenhed såvel for den enkelte logebror som for logens øvrige brødre. Det er stunder, som gør indtryk og bliver husket. Ved sin optagelse i Den Danske Druideorden får den nye bror en oplevelse, som han vil huske resten af livet.

Den Danske Druideorden arbejder i syv grader. Når en bror har opnået Ordenens tredie grad, får han på normal demokratisk vis indflydelse på alle forhold, som vedrører hans egen loge. Når han har opnået sjette grad, får han derudover indflydelse på alle forhold, som vedrører Den Danske Druideorden som helhed. Den syvende grad er en hædersgrad, som tildeles brødre, der har ydet en særlig indsats for Ordenen.

Efterlogen

Det højtidelige rituelle møde i Lunden efterfølges af logeaftenens anden del, som vi kalde "Efterlogen". Her serveres et brodermåltid til en fornuftig pris. Specielt i forbindelse med de særdeles festlige begivenheder som optagelser og gradgivninger er Efterlogen forbundet med mange traditioner og kan minde om en families store mærkedage. Der holdes taler, udbringes skål, synges og lykønskes.


Ved disse festlige lejligheder mødes vi altid i "kjole og hvidt". Brødre i første, anden og tredje grad må dog gerne møde i smoking. Ved de øvrige logemøder, som foregår hver anden uge i perioden september til maj, benytter vi mørkt jakkesæt eller smoking. Ensartetheden i påklædningen er med til at understrege, at i logen er alle brødre lige uanset beskæftigelse, social status, relgiøs eller politisk overbevisning.

Efterlogen, på en almindelig logeaften, er også fuld af oplevelser. Her er ordet frit, og alle kan rejse sig og fortælle, hvad de har på hjertet. Mange brødre er med tiden blevet habile talere, fordi de frit har kunne træne deres talegaver i Efterlogen med forstående brødre som tilhøre.

I Efterlogen arrangeres med jævne mellemrum forskellige kulturelle indslag i form af eksterne foredragsholdere, musikere eller anden form for underholdning. Men en Efterloge kan også være en aften, hvor man blot slapper af i sine brødres selskab. Det sker ofte at en loge får besøg fra andre loger. Ikke bare fra Danmark; men også fra vore nabolande. Besøg i andre loger er en vigtig del af ordenslivet. En bror, der besøger en anden loge, bliver altid godt modtaget, og der knyttes venskabsbånd med brødre både indenfor og udenfor landets grænser.

I Den Danske Druideorden glemmer vi ikke vore ægtefæller/samlevere. De bliver ofte inviteret med til de kulturelle arrangementer. Om sommeren afholdes der ikke rituelle møder; men der arrangeres i stedet udflugter, rejser og fester, hvor damerne naturligvis deltager. Efterhånden som brødre og ledsagere lærer hinanden at kende, bliver logen en helt uundværlig del af deres sociale netværk.

Skulle vore ledsagere fatte interesse for logearbejdet, har de mulighed for at blive optaget i Birgitta-ordenens loger i Danmark.

Er det dyrt?


Naturligvis koster det noget at være medlem i en Druideloge under Den Forenede Gamle Druiedeorden.

Omkostningerne ved at være med vil blive oplyst forud for en optagelse i Ordenen.

Afgiften for optagelse i 1. grad er Kr. 500,- medens logeafgiften varierer lidt for de enkelte loger. Årskontingentet ligger typisk imellem Kr. 2500,- til 3000,-

Hertil kommer et beløb pr. mødeaften til betaling af brodermåltidet.

Hver gang en broder går fra en grad til en højere grad, skal der betales en afgift.

Påklædning til den normale logeaften er enten smoking eller mørk habit.

Ved optagelse eller andre festloger er påklædning kjole og hvidt. Her er det dog tilladt 1. - 2. og 3. grads brødre at deltage i smoking.

Vi ønsker udelukkende tilgang af mænd, som har vilje til at gå ind i et godt og loyalt broderskab, og som er indstillet på at arbejde for vore idealer.

Mener du at det kan være noget for dig, er du meget velkommen til at kontakte os. Se under kontakt her på hjemmesiden.